Казусът "Силистар" и играта с карти

© авторът

Едно мигване – и това може да се превърне в Слънчев бряг.

Ориентирането по карта е залиняващо умение, но без него не може. Защото например неумението за боравене с кадастрална карта може в близко бъдеще да доведе до това Силистар да стане Слънчев бряг.


Управляващите обичат да баламосват гражданството с карти, особено що се отнася до бетонирането на природа. Играта с карти започна миналата година край Калиакра, за да могат едни хора да си строят върху защитени местности. Сетне тази игра слезе към Варна, където от картите, с които работи общинският съвет, изчезнаха два плажа, инак налични в кадастъра.


© авторът

Кадастрална карта на местността. Общинският път е в синьо.

После играта с карти се премести още на юг, към територията на община Царево. Цяла пролет онези, които изготвяха новия общ устройствен план, избягваха да забележат картите, разработени от МРРБ, на които към 100 дка зад плажа "Корал" фигурират като дюни и следователно върху тях не само не може да се строи; те не могат да бъдат (както са в случая) частна собственост.

Играта с карти се разиграва в момента и в казуса "Силистар". В случая обаче имаме лесен достъп до кадастъра и можем да установим обичайното:


всички до един аргументи на община Царевов полза на застрояването зад плажа Силистар са неверни

Не отговарят на фактическата картина. Явяват се класически "фейк нюз".


Аргументите на местната власт са горе-долу (обобщавам половин дузина интервюта и тв изяви) следните:

  1. Не съществува общински път, който да осигурява придвижването на летовниците от път Синеморец - Резово до плаж Силистар. Пътят към плажа минава през частни имоти и стават скандали.
    Затова в един парцел от 22 дка даваме разрешение за строеж, срещу което собственикът е обещал да ни направи и подари път.
    Който път на излизане от този парцел пак ще опре в частни имоти, та и там ще трябва да уреждаме нещата по подобен начин.
Нито едно от тези твърдения не е вярно.


Първо, общински път де юре съществува и е нанесен в кадастъра със съответните идентификатори. Той е със статут на публична общинска собственост, което означава две неща: а/ не може да бъде продаван; б/ осигурява "право на преминаване", тъй като не минава през частни имоти.


Както северната дъга на пътя, така и южната му пряка стигат на метри от плажа Силистар. И не минават през частни парцели освен в случая с парцел 62459.59.5, нарочен за застрояване.

В по-голямата си част общинският път обаче не функционира. Няма го за ползване. Някой го е оставил на гората и нейните обитатели, за да прокара други пътища, напълно незаконни и – най-важното – до един минаващи през частни парцели.


© авторът

Начало на общински път. Горе вляво се влива в сега съществуващия незаконен път.


© авторът

Участък от общинския път, преграден от незнайно кого.


Второ. На слизане от пътя Синеморец - Резово общинският път към Силистар се разделя на южна и северна дъга. И двете опират, някъде по средата на разстоянието до плажа, в парцел 62459.59.5. И в неговите рамки... изчезват от кадастралната карта. След него общинският път отново се появява, за да отведе до плажа. Общо от около 800 метра разстояние от пътя Синеморец - Резово до плажа над 700 метра от пътя не минават през частни имоти; в имота, нарочен за застрояване, се губят под 100 линейни метра от пътя.


© авторът

Начало на крамолния частен парцел. Вляво от него, покрай остатъка от свинарника, се вижда изоставеният общински път.


В границите на този парцел общинският път е "изчезнал".


Как може път да изчезне? Ами никак. Не може, не и по този начин. Както виждате от бележката под линия /1/, общинският път си има идентификатори за всяка своя отсечка; някъде продължава да има документи за него. Не може да бъде "изчезван" и чрез продаване, тъй като е публична общинска собственост.


Извод: изтрит от картата, този участък от общинския път някъде съществува по документи и по идентификатори. Въпросът е някой – областният управител например – да се разрови в документацията на община Царево и да ги открие.


Нататък става още по-интересно. Дори документите да са откраднати (за да прикрият изчезването на пътя от кадастъра), кметът на община Царево може, без да влиза в пазарлъци, да учреди общински път през парцела със своя заповед. Тази възможност е описана в Закона за устройство на териториите, чл. 192, алинея 1 (път се прокарва след договор със собственика) и 2 (ако няма договор, път се прокарва със заповед на кмета).


Ще рече: няма причина кметът на Царево да позволява строеж в защитена територия, та да може през този имот да мине път. Може просто да заповяда да има път.


Трето. Наличният в кадастъра общински път не минава през нито един друг частен имот. Следователно няма никакво основание тезата, че ще се налага да се позволява застрояване, парцел по парцел, та собствениците да имат стимул да позволяват на общината да прави път през тяхната собственост.


И, разбира се, пак не е истина, че въпросният парцел не е защитен по "Натура 2000". Защитен е, както личи от картата на "Натура 2000" на разположение на сайта на МОСВ.


Не по-малко интересно е човек да отиде с картата на терен и да види къде съществува и къде не общинският път. Особено интересни са последните сто-двеста метра преди плажа.
Там общинският път, до този момент на практика невидим заради превзелата го джунгла, внезапно се разкрива и се разделя на две: права южна част (кадастрален идентификатор 62459.20.10) и крива северна (идентификатори 62459.58.9 и 62459.56.5). И двете части са налице и функционират. Има, разбира се, дори не едно, а две големи НО.


© авторът

Начало на северната дъга на общинския път, препречен с два автомобила и шарена лента – от кого?


Първото НО възниква в началото на северната дъга. Там са паркирани автомобилите на онези, които висят два метра на изток и събират по пет лева за вход на летуващите. Тези автомобили запречват напълно незаконно достъпа до публична общинска собственост, водеща към плажа.


© авторът

Общински път, подстъп към плажа от юг. Вдясно от него – незаконният път. За влизане и в двата ти искат 5 лв.


Другото голямо НО е, че не можеш да минеш и по южната права на общинския път. Той беше възстановен и дори чакълиран преди няколко години, когато след първия скандал за събираните пет (тогава – два) лева такса "вход" кметът на Царево гордо каза: осигурил съм достъп до плажа. Тогава той възстанови общинския път в южната му част, на около три метра встрани от съществуващия незаконен път, минаващ през частни парцели. Да, ама днес събиращите такса "вход" не пускат влизане не само в незаконния, но и в общинския път.


Кой позволява на някакви хора да запушват общински път
и да събират такси за себе си?


Това е въпрос, разбира се, към община Царево.


© авторът

Подобни табели биха могли да се превърнат в хотели.


Друг щрих от "терена". В сравнение с пролетта в момента в района има поне десет пъти повече табелки с надпис "частен имот" и пак в пъти повече участъци, маркирани с колчета, лентички и парцалчета. Какво ни говори това? Говори ни следното. Десетки собственици на земи в тази защитена територия вече дават заявка, че ако номерът със застрояването на парцел с кадастрален идентификатор 62459.59.5 мине, то и те веднага ще поискат да строят китни хотелчета и вилни селища.


Лавината е надвиснала. Едно мигване – и Силистар става Слънчев бряг


Преди тази лавина да помете цялата местност, да си преговорим главното. Казусът "Силистар" се решава лесно: просто община Царево да закрие сегашните незаконни черни пътища, минаващи през частни парцели, и да възстанови съществуващия по документи общински път, вкл. там, където той е "изчезнал" от картата. Няма нужда от договорки със собственици, от строителство, скандали, тръшкания и поредни санкции от ЕС, които ние да плащаме. И общината да разкара онези, които не допускат преминаване през функциониращите участъци от общинския път.


Това решение, колкото лесно, толкова и законно, има обаче един дефект. Не е много ясно къде е далаверата. Май няма такава. И все пак този път очакваме държавните органи да решат казуса в съответствие със закона, а не в търсене на собствена изгода. В този смисъл съм писал и до областния управител, и до Окръжна прокуратура на Бургас.
Четете карти, госпожи и господа.


1.*отбивка (южен участък) от главен път Синеморец - Резово : кадастрален идентификатор 62459.57.6; завършек на южен участък: кадастрален идентификатор 62459.59.8 (опира в парцела с кадастрален идентификатор 62459.59.5, нарочен от община Царево за застрояване)
*отбивка северен участък: 62459.59.10 (опира в парцела 62459.59.5, нарочен от община Царево за застрояване)
*след парцела, нарочен за застрояване, общинският път отново се появява с идентификатор 62459.59.14, след което се разклонява на:
*северна дъга (отрязък 1): 62459.58.9; северна дъга (отрязък 2): 62459.56.5
*южна пряка: 62459.20.10

Още по темата

Горещи теми

Още от Дневник

Радан Кънев: България е малка, колкото политическият капацитет на Бойко Борисов (допълнена)
"Ботев" стигна финала за купата след нов трилър с шест гола срещу ЦСКА
Елена Енева, психолог: Вредно за психиката на детето е да се иска да определи кой от родителите е лош и кой - добър