Близо 4000 фермери получиха 43.9 млн. лв. за агроекология

© Цветелина Белутова, Капитал

Държавен фонд "Земеделие" преведе 43 952 530 лева по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от фонда.


Подпомагане получиха 3 896 земеделски стопани.

Изплатените средства са за Кампания 2017, а подпомагане ще получат кандидати с поети ангажимент по направления "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)", "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)", "Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)", "Контрол на почвената ерозия", "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)", "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство", "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство",
както и всички бенефициенти заявили повече от едно от посочените направления.
Заедно с изплатените до момента субсидии за опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство общата сума по мярката достигна 53 млн. лева.


Три четвърти от общата сума са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалото е от националния бюджет.


Още по темата

Горещи теми

Още от Дневник

Еврокомисията представя днес мониторинга за България при нулев медиен интерес в чужбина
"Демократична България": Борисов се сваля сам
На Коледни Заговезни за последно се яде месо преди постите