Регионалното министерство отрече да е нарушило закона, разрешавайки строителство върху плаж край Варна

© Община Варна

Проектът за строителството на рибарско пристанище върху плажа край Варна

Днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството разпространи становище, с което отрече да е нарушило законите при одобряването на строителството на рибарско пристанище върху плажа във варненския кв. "Аспарухово". Проектът трябва да бъде финансиран със средства от фондовете на Европейския съюз, а сигнал за нарушения в документите, издадени от министерството, разпространи Камарата на геодезистите в България.


Според текста, изпратен до медиите от пресцентъра на регионалното министерство, изнесеното в сигнала на Камарата на геодезистите е невярно и няма нарушение на процедурата по допускането, одобряването и издаване на разрешението за строежа на рибарско пристанище.


"Процедурата по издаването на разрешението за строеж е проведена по реда на Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България и по реда на Закона за устройство на територията. Не са приложими разпоредбите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и по тази причина в случая не се прилагат изискванията за Зона А от морските плажове", се казва в становището.

Според регионалното министерство "трябва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 112 ж на Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България рибарските пристанища са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна и предназначението на обектите също не може да се променя. Следва да се уточни,, пише в становището, че рибарското пристанище съответства на предвижданията на действащия общ устройствен план, където има регистрирано съществуващо такова".


В текста се казва още, че "Подробният устройствен план за пристанищната територия е одобрен с параметри на застрояване, приложими за производствени терени с плътност на застрояване 80%, КИНТ 2,5 и кота корниз по-малко или равна на 25 м. Според плана и приложената визуализация на пристанищната територия е предвидена за изграждане 3-етажна сграда. Третият етаж ще бъде панорамен ресторант със стълба –кула, като втори етап на проекта, който ще се финансира от общината. Височината на сградата ще бъде значително по-малко от 25 м. ".

Според Министерството на регионалното развитие за територията на морски плаж Аспарухово има издаден акт за изключителна държавна собственост, в който не попада имотът, цитиран в сигнала на Камарата на геодезистите.


Реакцията на министерството завършва така: "В специализираната карта е отбелязано, че коментираният в сигнала на неправителствената организация имот включва скали, а плажът е пред него. Това поражда съмнения, че съдържащият се в сигнала картов материал е манипулиран".


По повод на разпространеното днес становище "Дневник" потърси за коментар председателя на Камарата на геодезистите в България Йоан Каратерзиян.


"В сигнала за извършени нарушения на българското законодателство, който сме изпратили до министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков се изнасят единствено факти, които са взети от свободно и безплатно достъпните данни, обнародвани на официалните електронни страници на органи на изпълнителната власт", каза Каратерзиян.Той отново припомни, че българското законодателство не предвижда процедура по застрояване на Морски плаж, което предстои да се случи при реализацията на проекта за ново рибарско пристанище край Варна.

"Сигналът ни се отнася единствено за територията на Морския плаж, а собствеността върху него е изключителна държавна и не може да се променя при никакви обстоятелства, каза председателя на неправителствената организация в отговор на становището на регионалното министерство.
По повод на твърдението, че "за територията на морския плаж в кв. Аспарухово е издаден акт за изключителна държавна собственост, в който не попада цитираният в сигнала на неправителствената организация имот", от Камарата на геодезистите отговориха така: "Това е пропуск или умишлено бездействие на изпълнителната власт, който трябва да се отстрани незабавно и виновните лица да бъдат наказани. Би трябвало и Главният прокурор на Република България да се самосезира по този повод".


Колкото до твърдението в разпространения днес текст, че "в специализираната карта е отбелязано, че коментираният в сигнала на неправителствената организация имот включва скали, а плажът е пред него и това поражда съмнения, че съдържащият се в сигнала картов материал е манипулиран", подателите на сигнала отговориха, че "картовият материал, който е публикуван в сигнала, е копиран от публично публикуваната информация от органите на изпълнителната власт и по тази причина единствено този, който публикува информацията може да я манипулира".

Още по темата

Горещи теми

Още от Дневник

Наклонено елипсовидно кръстовище във Варна възмути Камарата на архитектите в България
Комикът Зеленски е новият президент на Украйна (допълнена)
България е съсед на три от "най-нещастните икономики" в света