Образователни игри за активно гражданство

© #PlayEurope

През последните десетилетия Европа бе белязана от слабо участие на младите хора в обществения живот. Липсата на активност води до загуба на идентичност на едно цяло поколение, което няма да може да разпознава своите права и да настоява за тяхното спазване. Освен това, равнището на безработица като важен показател за устойчивостта на държавната и местната икономика остава високо в страните от Европейския съюз, въпреки спада в сравнение с най-високите нива през 2013 година. За да се противопостави на тези тенденции, Европейският съюз подкрепя предприемачески инициативи, които имат социално въздействие и генерират добавена стойност, както за предприемачите, така и за цялото общество.


Организации от 9 европейски държави си поставят за цел да се борят с негативните тенденции в тази област чрез проекта #PlayEurope Образователни игри за активно гражданство (2017-1-IT03-KA205-010865), разработен по програма Еразъм+, който допринася за стимулиране на активното гражданство. Проект #PlayEurope използва модела на социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност, за да осигури провокира интереса на младите хора в страните от Европейския съюз към социалните проблеми и безработицата. Всъщност проектът предлага набор от инструменти, които да помогнат на младите хора да развиват своите компетенции, за да могат да ръководят социален бизнес и да станат по-социално отговорни граждани.


Партньорите по проект #PlayEurope са от цяла Европа и имат различен произход и история: VITECO (Италия), Висше училище по мениджмънт (България), Маркетинг Порта (Македония), Eurosuccess Consulting (Кипър), Католически университет Мурсия (Испания), Action Synergy (Гърция), Group of the European Youth for Change (Румъния), PEIPSI (Естония), K-Veloce (Испания). Въпреки различните икономически и социални политики, те се обединяват, за да намерят общо решение, от което да могат да се възползват младите хора.


За да се насърчат младите професионалисти да започнат своето предприемаческо приключение в социалната сфера, беше необходимо да се повиши тяхната мотивация. Поради тази причина първият резултат от проекта е Наръчник с успешни истории в социалното предприемачество, който представя десет бизнес инициативи на млади предприемачи от цяла Европа с техните силни и слаби страни, притеснения и очаквания. Тези истории са вдъхновение на други млади хора, които искат да създадат свой собствен бизнес, за да помагат на хората в неравностойно положение или да ангажират обществото в решаването на общи проблеми.


Наръчникът с успешни истории в социалното предприемачество бе публикуван през юни 2018 година и достигна до широка аудитория в цяла Европа. Той бе приветстван от стотици организации и бизнес инкубатори, които работят в областта на социалното предприемачество и интегрират успешните истории в своите програми на обучение, за да мотивират потребители си. Художественото оформление, лесно разбираемият език, възможността да се четат историите онлайн или да се свалят свободно в PDF версия, позволяват да неограничено споделяне на вдъхновяващите истории за социални предприемачи, които са преминали през трудности и препятствия, намирайки своя път към успешния живот. Смислени уроци, научени от други хора, които са намерили куража да заложат на себе си.


Вторият резултат по проект #PlayEurope, в момента е в процес на разработване. Ръководството стъпка по стъпка "Как да станем социални предприемачи за 7 дни" ще бъде публикувано на сайта на проекта и ще съдържа, както лекции, така и образователни игри, чрез които бъдещите предприемачи ще могат да развият професионални и личностни умения, необходими за създаването на социално предприятие. Подходът на развлекателно образование е отправна точка за повишаване на осведомеността на младите хора за това колко важно е активното участие в обществения живот чрез предприемачество основано на добри етични ценности.


За повече информация посетете сайта на проекта https://www.playeurope-project.eu/

Горещи теми

Още от Дневник

Радан Кънев: България е малка, колкото политическият капацитет на Бойко Борисов (допълнена)
Метрото от "Красно село" до бул. "Вл. Вазов" ще тръгне до края на годината, обяви Фандъкова
Съдът обяви сегашния временен кмет на "Младост" за незаконно избран